GARANTIES & KLACHTEN

 

Aan alle artikelen worden grootst mogelijke zorg besteed. Wij streven ernaar om onze artikelen in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat artikelen tijdens transport beschadigd raken en/of dat er tijdens gebruik gebreken ontstaan aan het artikel.
De ontvanger dient te allen tijde de ontvangen bestelling te controleren op eventuele (transport)schade (indeukingen, scheuren, beschadigde verpakking etc.) en dit binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling te melden. Indien dit niet het geval is kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. 
De garantieperiode van Keukenkroon op de artikelen komt te allen tijde overeen met de garantietermijn van de fabriek.

Schade ontstaan door oververhitting van elektrische- of gasapparaten, waterlekkages, dampen, krassen, e.d. als mede normale slijtage vallen niet onder garantie.
Keukenkroon is bij een terecht beroep op garantie nimmer aansprakelijk voor enige door en/of zijdens wederpartij geleden en/of nog te lijden schade.; niet in directe zin noch in indirecte zin.
Keukenkroon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke vorm van schade ook, die wederpartij direct en/of indirect lijdt, met inbegrip van voorafgaande schade en schade na afloop, als gevolg van een terecht beroep op garantie en de door Keukenkroon verrichtte garantieverlening.

Aanspraak op garantie en daarna het recht op reparatie of herlevering kunt u schriftelijk melden en aanvragen via service@keukenkroon.nl onder vermelding van onderstaande gegevens:
Eventuele bedrijfsnaam
Naam + Achternaam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats
Bestelnummer en/of ordernummer
E-mail adres
Telefoonnummer
Omschrijving klacht
Duidelijke Foto’s en/of video van de klacht